Je možné pokrstiť dieťa, ak rodičia boli na umelom oplodnení?

Každé narodené dieťa má právo na krst, ak sú rodičia a krstní rodičia ochotní prevziať na seba zodpovednosť za kresťanskú výchovu dieťaťa.

Treba však rozlišovať medzi osobnou zodpovednosťou za postoj voči životu a vzťah k náboženským zásadám v živote rodiny. Ak je dieťa na svete, treba ho zahrnúť láskou, ktorá má sprevádzať aj jeho počatie, lebo človek ako taký je stvorený z lásky Boha, preto sa mu nesmie odoprieť sviatostná Božia milosť.

Čo sa týka umelého oplodnenia je to viac záležitosť  rodičov, ako dieťaťa, preto oni si berú na zodpovednosť pred Bohom túto skutočnosť, avšak dieťa tým nesmie trpieť.