Môže ísť za krstného otca človek, ktorý je rozvedený, ale iba civilné, nie cirkevné…? Martina

Pokrstený môže byť krstným, avšak je potrebné zohľadniť aj to, že krstný rodič sa stáva nápomocným pri výchove a tiež je príkladom pre dieťa. Tieto skutočnosti, ktoré spomínate sú istým „hendikepom“ kresťanského života, lebo priamy vplyv na myslenie dieťaťa vyvíja viac príklad rodičov a krstných rodičov, než slová napomenutia. Ponechávam to teda na Vaše zváženie a pastoračnú múdrosť Vášho duchovného otca.