Vladyka, chcem sa spýtať na Váš názor, či považujete za normálne, aby si vydatá žena písala pravidelne s iným ženatým mužom.

V manželstve sa všetko má diať v jednote s vlastným manželom a každá komunikácia “mimo”, môže byť vážnym problémom. Preto aj písomný kontakt, ak je podozrivo častý, nesvedčí o “regulérnosti” písania si s cudzím mužom. Takéto internetové a SMS-kové komunikácie sa stali dôvodom už nie jedného rozpadu manželstva. Pretože tam sa neriešia ťažké dennodenné problémy rodiny v praxi, ale skôr sa môže “brnkať” na city, ktoré nie je tak ťažké vyburcovať a to nie správnym smerom. Škoda je, že si to dostačujúco mnohí neuvedomia včas, a tak sa stanú “obeťou” vlastnej nerozvážnosti, alebo si čosi chcú dokazovať nesprávnym spôsobom. A keď už je neskoro vzhľadom na akúsi “závislosť ” v písaní, potom zostanú len hádky, nepokoj a čo je najhoršie /psychologické/ vzdialenie sa od vlastnej manželky /manžela/ i od svojej vlastnej rodiny. Preto tento druh komunikácie môže súvisieť až s vážnou “psychologickou” neverou a nevedie k ničomu dobrému. Priateĺstvo v kresťanských rodinách sa prejavuje ináč, ako častým písaním si…, je to skôr čosi o spoločnom stretávaní sa rodičov i deti v rozličných rodinných spoločenstvách.