Ako je to s krstom dieťaťa v neokatechumenáte, resp. na iné obrady sa konajúce v tomto spoločenstve, nakoľko ste to vo svojom vtedajšom exarcháte zrušili. Takže ako to je vlastne teraz?

Neokatechumenát je Cirkvou schválené hnutie, ktoré sa musí riadiť liturgickými predpismi jednotlivých obradov Katolíckej cirkvi a v našej eparchii nemá žiadne obradové výnimky. Ja viac zdôrazňujem farskú pastoráciu a otvorenejšie spoločenstvo bez uzatvárania sa pred ostatnými, ale nevylučujem to, čo prináša duchovný osoh veriacim. To, že nepreferujem žiadne hnutie, je skôr opatrnosťou, aby som nevzbudzoval dojem, že ku komusi mám bližšie kvôli jeho začleneniu, ako k iným, lebo biskup má byť pre všetkých rovnako blízkym. A rovnako platia aj predpisy krstu dieťaťa v neokatechumenátnom hnutí, ako aj v bežnom farskom obrade. Ak máte na mysli krst ponorením, ktorý uprednostňujú v neokatechumenáte, ten je podľa prastarej tradície odporučený aj pre ostatných, aj keď rovnako platným je aj krst liatím krstnej vody, ktorý sa uprednostňuje z praktických dôvodov. Do akej miery sú dodržiavané podľa liturgických rubrík ostatné obrady, ja nekontrolujem, ale verím, že nik z kňazov si neberie na svoje svedomie svojvoľné zasahovanie do obradov schválených Cirkvou, lebo jasné direktívy pre pôsobenie hnutí na území Košickej eparchie som záväzne vydal obežníkom. Neviem kam smerujete svojou otázkou, ale myslím, že v tomto ohľade nie je potrebné sa znepokojovať, skôr mi vrásky na čele robí ľahostajnosť vo viere v mnohých rodinách a nezáujem o náboženský život v dnešnom svete.