Slava Isus Christu! Drahý vladyka, chcel by som sa opýtať, aký je správny obsah modlitby “Bohorodice divo”? To, ako sa dnes táto modlitba prednáša sa trošku líši od tej, čo som sa naučil od svojej mamy, či babky. Ide mi o celý text, ale tiež o slová – neviem, či ich správne napíšem, keďže si ich pamätám len z počutia: “… obradovanna Mária..”, či “..čreva tvojeho..”. Ospravedlňujem sa za prípadne preklepy a vopred ďakujem za odpoveď.

Cirkevno-slovanský text modlitby “Bohorodice Divo” má v  zmysle plnosti milosti u Presvätej Bohorodičky použitý dvojtvar: “obradovannaja” či “blahodatnaja”, takže modliť sa jedným i druhým výrazom je správne, záleží len na dohode veriacich vo farností, aby sa pri spoločnej modlitbe neplietli slová.  Čo sa týka výrazu “čreva”, alebo “života”, ešte si pamätám na polemiky v tejto otázke, ktorá bola predkladaná skôr v zmysle správneho chápania pri počuteĺnosti “ucha” u dnešného človeka. V chrámoch bolo silne počuteĺné slovo “čereva”, čo silne evokovalo myšlienky na biologické čreva v brušnej dutine a nie na oblasť maternice, ktorá prijíma nový zárodok života. Je nám jasné, že ľuďom spred tisícročí pred nami nešlo o presné anatomické pomenovanie miesta, v ktorom sa rodí nový život dieťaťa, ale o poukázanie na požehnanosť “priestoru” a miesta, ktoré uchovávalo život Božieho Syna, preto sa len pred niekoľkými desaťročiami zaviedol termín “plod života tvojeho” a to možno aj pod vplyvom slovenského textu modlitby “Zdravas”. Je to čosi podobné, ako keď sa bežne povie na matku v požehnanom stave, že “už má bruško”, čo nenaznačuje to, že pribrala a má veľké brucho, lež to, že čaká dieťa, pretože hovorové pomenovanie nesleduje presnosť vyjadrenia, ale zrozumiteĺnosť faktu gravidity.