Pozdravujem Vás otec Milan, ako rada Vás tu vidím. Spomeniete si na nás? Pred 20 rokmi ste svojim podpisom pomohli jednému mladému mužovi s ťažkou chorobou SM dostať na vyšetrenie a pomoc pri liečení do Talianska. Mali sme sa vám ozvať, ako to prebiehalo. Je to na dlhé rozprávanie. Stručne: Zosobášili sme sa, máme rodinku a žijeme šťastne, kým nepomrieme. Dcérka mala v septembri 18 rokov a to lekári dávali manželovi rok života. To, že sme sa neozvali ale neznamená, že sme na Vás nemysleli. Hlavne v modlitbách. Tak Vás teda pozdravujeme a prajeme Bohom požehnaný dlhý život. Agáta

Všetci sme len prostredníci smerom k Tomu, ktorý dáva riešenie a tak môžem aj Vám poďakovať za sprostredkovanie radostnej správy o šťastnej rodinke a o tom, že každý, i drobný skutok povšimnutia si iného, môže mať veľký zmysel. Priznám sa, že už by som bol zabudol, ale ďakujem, že ste sa mi to pripomenuli aspoň Vás o to  viac zahrniem do svojich modlitieb a vložím do ochrany našej Matky. Prajem požehnané chvíle pred sviatkami nielen Svätej, ale aj Vašej rodiny, pre ktorú sa Kristus narodil, aby tam priniesol svoje požehnanie.