Môže človek byť už na tejto zemi svätý?

V prvokresťanských spoločenstvách sa veriaci v Krista nazývali svätými, nakoľko prežívali svoj život v stave milosti posväcujúcej – teda bez ťažkého hriechu, čo bolo normálne. Veď ako sa dá ťažko urážať Boha, keď ho naozaj milujeme? – to sa vnímalo ako fakt a bežné prežívanie života s Bohom. Preto aj apoštol Pavol často zakončuje svoje listy pozdravom veriacim napr. slovami: “Pozdravte všetkých svojich predstavených a všetkých svätých” /Hebr.13,24/. Dnes sa však berie slovko “svätý” ako termín pre označenie tých, ktorí prešli kanonizačným procesom po smrti a Cirkvou boli oficiálne vyhlásení za svätých