SICH, Vladyka, chcela by som sa opýtať. Mám priateľa, ktorý žiaľ, nieje pokrstený. Aj by sme sa chceli brat, ale matrika a úrady v mojom prípade neprichádzajú do úvahy. Priateľ sa chce dať pokrstiť, predsa nemôže za to, ako sa rozhodli jeho rodičia. Pracuje v zahraničí, ale ked je doma, chodíme spolu do cerkvi, kupujem mu náboženskú literatúru. Čiže otázka: Ako dlho by trvala príprava na krst? Ako by prebiehal samotný krst? Dá sa to spraviť aj tak, aby boli prítomní len krstní rodičia a blízky? Ďakujem Vám. Pekný deň.

Veľmi často odpovedám na tie isté otázky, ale nechcem ani vás “obísť”, preto aspoň v skratke: 1./krst je sviatosť, na ktorú sa je treba pripraviť – ako dlho to vie posúdiť ten, u koho sa bude snúbenec pripravovať; 2./manželstvo je sviatosť, ktorá okrem prípravy vyžaduje manželskú prísahu s kňazským požehnaním a to pred dvoma svedkami /teda minimum päť ľudí/. To sú jednoducho povedané základné podmienky, ktoré je treba splniť. Ako sa dajú splniť pri práci vášho snúbenca v zahraničí, to je treba konkrétne dohodnúť s vašim kňazom, u  ktorého sa ohlásite. Ak sa potrebujete skôr sobášiť, ako je možné dosiahnuť krst, dá sa to s dišpenzom, ktorý vyžiada kňaz od vášho biskupa, pričom príprava na krst môže ďalej pokračovať až do potrebného času. V podstate o  tomto všetkom  sa môžete dozvedieť aj na farsom úrade, kam pôjdete ohlásiť sobáš aj krst, ba ešte konkrétnejšie si môžete dohodnúť vám “schodné” termíny.