Som rímskokatolíckeho vierovyznania, mám 27 rokov, pochádzam zo stredného Slovenska a študujem na Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (Matfyz) a mám záujem resp. rozhodujem sa ďalej študovať katolícku teológiu ako kandidát kňazstva východného obradu. Niečo o mne: Už počas strednej školy som prejavoval záujem o kňazské povolanie. K tejto mojej túžbe prispelo to, že od detstva som miništroval a aktívne sa zapájal do života našej farnosti. Okrem toho to bola aj túžba (Boží stimul alebo dotyk, ktorý vo mne vyvolal reakciu zvýšeného záujmu a túžby po kňazstve) Avšak po troch rokov uvažovania, rozlišovania a rozhodovania som sa rozhodol ísť študovať na ,,matfyz v BA“, ale nebol som si istý, či som urobil správne, že či nebolo lepšie ísť do seminára hneď po maturite. Odstupom času viem, že to bolo dobré a správne rozhodnutie a požehnaný čas, aby som mohol osobnostne dozrieť z dieťaťa na muža. Po troch rokov štúdia som si našiel priateľku, s ktorou chceme vstúpiť do sviatosti manželstva, takže som už nevidel zmysel uvažovať nad zasvätením životom až na tento posledný akademický rok na druhom stupni, kedy som opäť pocítil volanie po väčšej jednote a hlbšom vzťahu s Bohom. Opäť sa vo mne začalo prejavovať Božie volanie a konkrétna vízia stať sa gréckokatolíckym kňazom. Ta túžba je ako závislosť, čím viac sa snažím nájsť logické a racionálne dôvody prečo to nie je možné, tým viac rastie táto túžba. Je to ako oheň, ktorý ma spaľuje a nejde uhasiť, no musím priznať, že táto túžba po povolaní ma napĺňa pokojom, radosťou a príde mi zmyselná, ale na jedno pre si nájdem desať proti. Som pragmatik a racionalista, ale toto si neviem logický zdôvodniť a vysvetliť. Nikdy som nechcel byť gréckokatolíckym kňazom, nepoznám gréckokatolícku liturgiu ani obrady, špecifickosti a zvyklosti, ba dokonca neviem spievať. Modlím sa o to a čítam Sväté písmo a vždy si spomeniem na niekoho totálne neschopného, ako si ho Boh použil na svoje veci. Vtedy ma prejdú obavy a opäť pociťujem pokoj. Preto to chcem skúsiť a povedať Pánovi áno. Bojím sa mu povedať zase nie, nechcem ho nechať zase čakať ak je toto správne. Už nechcem utekať ako Jonáš. Keďže nepoznám žiadneho gréckokatolíckeho kňaza, nemá mi, kto poradiť ako postupovať ďalej, čo robiť, či si mám podať prihlášku a či v tomto akademickom roku alebo v tom ďalšom? Preto prosím Vás o radu. Ak to budete chcieť zverejniť, tak môžete, možno sa niekto nachádza v podobnej situácií a pomôže mu to v rozhodovaní. Ak by ste mi chceli adresovať zopár slov, tak tu je môj kontakt: Luxuryflavor@azet.sk.

Je isté, že duchovné volanie zanecháva v nás hlbokú stopu. Pravdou je tiež, že aj povolanie ku kňazstvu má svoje pravidlá. Katolícka cirkev rieši aj duchovný stav cez právne predpisy západnej a východnej cirkvi – CIC a CCEO. Potom je tu aj praktický zreteľ, ktorý hovorí o potrebe tej-ktorej diecézy a my vieme, že väčšinovou cirkvou na Slovensku je rímskokatolícka, takže aj potreby kňazskej služby sú tu väčšie. A nie je zanedbateľné aj to, že vstúpiť do nového obradu ako kňaz, je iné než u veriaceho brať účasť na bohoslužbách. Keď zoberieme vážne všetky tieto skutočnosti, sám zistíte, že nebolo by celkom zodpovedné voči veriacim spomedzi ktorých pochádzate a ku ktorým máte od detstva bližšie, ak by ste si pre kňazstvo hľadali cestu k inej tradícií katolíckej cirkvi. Hovorím to tak otvorene aj preto, lebo mám skúsenosť aj s inými gréckokatolíckymi kňazmi, ktorí majú rímskokatolícky pôvod. Tak, ako kultúra východu a západu má svoje špecifiká a zanecháva v ľuďoch silnú stopu, tak aj obrad, ktorý je odzrkadlením rímskej, či byzantskej kultúry istým spôsobom determinuje každého z nás. Teraz však, keď máte vážnu známosť treba brať do úvahy fakt, že štúdia teológie s pobytom v kňazskom seminári trvajú 6 rokov a to je príliš dlhý čas na vzťah chodenia chlapca a dievčaťa, ktoré má právo na usporiadaný manželský život. Preto skôr vám radím porozprávať sa s Vašim kňazom o trvalom diakonáte, ktorý nezaväzuje k celibátu. Teraz však je správne zakončiť si štúdia, ktoré ste začali, aby ste mali VŠ – štúdium, a počas toho zvažovať akým smerom vedie schodná cesta. Prajem Vám hlboký vnútorný pokoj a správne prijatie toho, čo Vám ponúka Boh cez využitie možnosti, ktoré teraz máte. Nech Vás na ceste Vášho dobrého smerovania sprevádza ochrana Najsvätejšej Bohorodičky.