Slava Isusu Christu! Chcel by som sa opýtať, prečo cirkev neuznáva kondóm ako formu ochrany pred počatím, veď nie je to na takom princípe ako antikoncepcia, ktorá zabíja počaté dieťa.

Odpoveď pripravila Mgr. Anna Siekelová, členka Rady KBS pre rodinu
 Pod pojmom antikoncepcia myslíme všetky prostriedky a postupy, ktoré majú za cieľ vedome urobiť sexuálny akt neplodným v ktorejkoľvek fáze – od vzniku prvojadier spermie a vajíčka až po samotné spojenie.
Preto do tejto veľkej skupiny patrí antikoncepcia hormonálna vo všetkých formách, bariérová – tak mužská ako ženská, chirurgická – úmyselná sterilizácia a taktiež antikoncepcia behaviorálna – teda v správaní človeka – prerušovaný styk, petting, orálny sex, análny sex ako náhrada sexuálneho aktu a pod.
…Cirkev vždy učila o vnútornom zle antikoncepcie, teda každého manželského úkonu, ktorý je úmyselne učinený neplodným. Toto učenie je definitívne a nemeniteľné. Antikoncepcia sa vážne protiví manželskej čistote, je zameraná proti dobru odovzdávania života (plodný aspekt manželstva) a proti vzájomnému darovaniu sa manželov (spojivý aspekt manželstva), raní pravú lásku a odmieta zvrchovanú úlohu Boha pri odovzdávaní života.
Pohlavné spojenie cez kondóm vylučuje jedno aj druhé. Z toho prirodzeného pohľadu je to ako „bozkávnie sa cez igelit“. Chcem dať dar, ale časť toho daru nie (podnosť), lebo vtedy by mohli vzniknúť „následky“. Nie je tam úplnosť a úprimnosť daru.
Používanie antikoncepcie mení aj vnútorné nastavenie proti životu, lebo neprijíma telo zo všetkým tým ako sme ho dostali, teda aj s plodnosťou. Plodnosť je súčasťou človeka na plodenie. V tomto prípade sa človek stavia do role toho, kto chce využiť príjemnosť a pôžitok bez následkov (v plodnom čase  pohlavný akt  bez použitia antikoncepcie nesie so sebou možnosť počať dieťa). Hoci o pár dní prídu dni, kedy nie je možné počať a vtedy je ten čas kedy bez strachu môžu využiť na pohlavné spojenie.
Správanie sa manželov, ktorí sú stále podstatne otvorení daru života, ale používajú svoju intímnosť len v neplodných obdobiach, je celkom odlišné od akejkoľvek antikoncepčnej praxe, pokiaľ ich k tomu vedú vážne dôvody zodpovedného rodičovstva.
Poznanie plodnosti cez prirodzené metódy počatia je cesta ktorú odporúča Cirkev, lebo je to poznanie prirodzeného cyklu ženy cez znaky, cez ktoré vie správne určiť plodné a neplodné dni. Tam úplne rešpektuje Boží poriadok, nevystupujú proti nemu, neničia ho, ale prijímajú a správjú sa zodpovedne. Ak manželia využijú plodné dni na spojenie,môžu očakávať počatie dieťatka. Ak majú vážne dôvody nepočať dieťatko, tak využijú neplodné dni.
Boh požehnáva tento spôsob života, preto Vám veľmi odporúčam nakontaktovať sa na niektorú z organizácii vyučujúcu prirodzenú metódu.
Na Slovensku sú to tieto organizácie:
http://www.billings.sk/ sídlo v  Poprade
http://www.lpp.sk/ sídlo Zlaté Moravce
http://www.fertilitycare.sk
Mgr. Anna Siekelová
členka Rady KBS pre rodinu