Pýtam sa: Prečo internetová stránka Vašej eparchie nie je častejšie aktualizovaná. Zaujímal by ma hlavne Váš program, aby som mohol navštíviť Vaše liturgie.

Internetovú stránku našej eparchie využívame skôr pre všeobecné informácie o eparchii – jej histórií, zriadení, či fungovaní jednotlivých úradov, rád a komisií. Potom sú prostriedkom pre zvýraznenie tých najdôležitejších udalostí v rámci nášho teritória a až na konci je osobná časť programu biskupa, z ktorého sa vyberajú len tie udalosti vo farnostiach, o ktorých je potrebné vedieť veriacim kvôli tomu, aby sa mohli na nich zúčastniť. Úradný program biskupa, akým je prijímanie stránok, vybavovanie korešpondencie, porady a rady konzultorov, či cesty na konferencie a stretnutia na rozličných úradoch, alebo jeho denné bohoslužby nie sú natoľko predmetom našej internetovej stránky. Pretože mnohokrát sú záležitosťou okamžitej potreby a do programu biskupa sa dostávajú spontánne podľa vzniknutej potreby, čo už nie je účelom tejto web stránky a vzhľadom na potrebnú častú aktualizáciu by bola skôr informačne mätúca.