Sláva Isusu Christu, vladyka Milan. Mám veľmi ťažkú chorobu, sprevádzanú ťažkými okolnosťami. Hoci som ešte veľmi mladá, táto choroba mi znemožňuje začleniť sa do bežného života medzi ľudí, dokončiť školu, nájsť si prácu, založiť si rodinu, normálne fungovať. Som úplne invalidný človek, predstavujem bremeno pre celé okolie. Stále cítim symptómy mojej choroby, ktoré ma mučia. Modlievam sa aj k Ježišovi, aby ma oslobodil. Ako vníma Cirkev samovraždu v tomto mojom prípade? Ďakujem za odpoveď

Človek aj v najťažších situáciách je volaný k tomu, aby rešpektoval Boží zákon a ten znie: “Nezabiješ! ” Viem, že ste v ľudský ťažkej situácií, ale aj z tejto situácie môžete vyjsť víťazne, ak sa nevzdáte života, lebo ten “pravý” a večný život je odmenou za to, že zvládneme úskalia tohto pozemský ťažkého života. Každý z nás rieši iné problémy, lebo nik z ľudí na zemi nie je bez problémov, hoci tieto sú diametrálne odlišné. Koho však Boh miluje, toho krížom navštevuje – hovorí naše príslovie vychádzajúce z toho, že On vkladá dôveru do tých,  ktorí trpia zmysluplne. Tento kríž utrpenia a bolestí dostal aj jeho Jednorodený Syn, ktorý za nás zomrel na kríži. Dôležité je len svoje utrpenie a kríž obetovať za niekoho, alebo za iných, čo nepoznajú zmysel života. Vaša choroba nie je prekliatie, ale ponuka k obete, ktorú treba prijať, aby ste spasili seba a cez zásluhy utrpenia aj iných. Vidieť to v živote mnohých trpiteĺov, ktorí prijali stigmy, alebo iné ťažké bolesti a zmenili životy mnohých, čo sa očakáva aj od vás. Len je potrebné mať k tomu aj duchovného sprievodcu a nadprirodzenú posilu, lebo ináč sám človek nedokáže zvládnuť nápor bolestí i pokušení zbaviť sa ich zlovestným spôsobom, ktorý hrozí večným zatretením – a toto je nepredstaviteĺne hroznejšie, ako to najväčšie utrpenie na zemi. Hrôza večného utrpenia je v tom, že tam už nejestvuje “samovražda”, len beznádej bez konca, preto je nekonečne  lepšie voliť si utrpenie na zemi, aby sme neprišli o večnú radosť v  nebi. Budem sa za vás modliť, aby ste nikdy nekonali “skratovo”, ale aby ste zachovali zákon života bez myšlienok na samovraždu a tak, aby ste si zachovali istotu Božej odmeny v nebi s tým, že vaše prijaté utrpenie je hodnota, ktorá sa nedá vyčísliť nijakým pozemským bohatstvom, lebo to nestojí nikoho toľko úsilia, ako vaše trpezlivé znášanie bolestných ťažkostí.