Drahý Vladyka. Všímam si vo vysielaní katolíckych televízií a rádia na Slovensku aj v ČR, že kňazi majú tendenciu vyjadrovať sa veľmi zložito. používajú veľmi zložitú, bežnému človeku ťažko zrozumiteľnú terminológiu. celý ich rečový prejav vyznieva ako teologicko vedecká analýza evanjelia. Ešte problemovejšie to podľa mňa je keď sa takto kážu v chrámoch. Ja mam vysokoškolské vzdelanie humanitneho zamerania, teda mal som aj zaklady retoriky, filozofie a iné, a napriek tomu sám mam problem niekedy porozumieť. Myslim si,ze to nie je dobre takto zložito až filozoficky evanjelizovať široku verejnosť, lebo ľudia maju problem porozumieť. Straca sa v kontexte vysokosofistikovaneho rečnickeho prejavu cela zakladna myšlienka homilie alebo televiznej relacie. Veď aj Kristus pán kázal jednoducho a v podobentsvách,aby ľudia lepšie porozumeli. Toto si všimam hlavne u Zapadnych katolickych duchovnych.

Už sv. Alfonz /1696-1787/ si všimol, že kňazi sa radi prezentujú vyšším štýlom príhovorov, čo on ako zakladateľ Redemptoristov rázne zakázal svojím spolubratom. Odôvodnil to tým, že jednoduchému štýlu porozumejú aj vzdelanejší ľudia prítomní na bohoslužbách, ale ťažko je očakávať od  ľudí bez vyššieho vzdelania to, aby chápali príliš vysoký štýl rečí. Ak teda má evanjelium zasiahnuť čo najväčší  počet ľudí, treba kázať tak jednoducho, aby to zasiahlo srdce a myslenie ľudí na tej úrovni, ktorá je im vlastná. Druhou skutočnosťou je to, že homília nemá byť ani filozofickou, ani historickou, ani nijako inou prednáškou, lež poukázaním na konkrétne témy praktického života kresťana, preto musí vychádzať z bežných problémov denného života, ktoré nachádzajú svoje odpovede na stránkach Svätého Písma. Ako biskup to často prízvukujem kňazom a zdôrazňujem dôslednú prípravu na homíliu, ale je potrebné aj vám priamo reagovať na príhovory kňazov a nielen chváliť ich “múdru” reč, lež vyjadriť aj požiadavku väčšej zrozumiteĺnosti.