Existujú nejaké konkrétne modlitby za človeka, o ktorom mám pocit, že zišiel zo správnej cesty – z cesty viery? Prestal navštevovať chrám, neustále je nervózny a jeho názory sa akosi začali meniť k horšiemu. Vidno, že je v ňom veľa hnevu a pýchy a to mu bráni sa obrátiť k Bohu. Aj keď nechcem, aby to vyznelo, že ho súdim alebo na ňom hľadám chybu, lebo na to nemám právo, len keďže je mi veľmi blízky, tak ma to trápi, ako sa správa k rodine, ku mne a sám k sebe, no a chcela by som sa neho pomodliť, len neviem nájsť tie správne modlitby.

Pokánie a obrátenie sú duchovné hodnoty, za ktoré sa platí duchovnými „platidlami.“ Ježiš nám odporúča pôst a modlitbu, ako uvádza grécky text evanjelia (pozri Mk 9, 29) bez uvedenia konkrétnosti, lebo v tomto smere nezáleží na „formulkách“, ale na ochote čosi zo seba obetovať pre záchranu iného.

Ježiš celé noci strávil na modlitbách a v obetu dal svoj život. My môžeme obetovať to, na čo stačíme, ale s jasným vedomím, že tu ide o čosi veľmi dôležité, preto nás to bude aj čosi stáť. Predovšetkým hodnotu času, trpezlivosti, prezieravosti, nábožnosti, či nepochopenia…

Čo sa týka konkrétnosti modlitby, môžu to byť bežné modlitby, ktoré sa modlíme, či obetovanie svätých liturgií, na ktorých sme prítomní a niektorí odporúčajú Žalmy, v ktorých sa zračí  zápas človeka o dobro…

Všetko to, čo robíme s úmyslom pomôcť inému je dobré a účinné, len sa nesmieme dať znechutiť tým, že sa to nedeje tak, ako si to my predstavujeme. Boh má totiž iné „predstavy,“ ako my a tiež iné časové zadelenie, než si to my naplánujeme. Od nás sa žiada len dôvera a trpezlivosť.