Slava Isusu Christu.Drahý Vladyka chcem sa opýtať teraz často bolo vidieť v tv o Košickej eparchii a videl som tam dvoch kňazov ktorí mali na hlavach kamilavku s tým zavojom.Tí kňazi su rehoľnici alebo su niekde na farnosti a su podstrihnuty na mnichou a môžu nosiť taku kamilavku? A tak ako ste vy v reholi ste rehoľny-kňaz tak vy môžte nosiť tiež túto kamilavku so závojom a môžu ju nosiť aj rehoľný bratia či iba kňazi?Ďakujem už vopred za odpoveď a prajem veľa síl vo vašej službe.Christos posredi nas!

Odpoveď pripravil: jeromonach Pimen
Tak, ako obrúčka je viditeľným znakom zväzku medzi mužom a ženou, tak kamilavka so závojom tzv. klobuk je vonkajším znakom zväzku medzi Bohom a človekom.
Takúto „kamilavku“ nosí každý mních, ktorý prijal malú schimu, ekvivalentom v latinskom obrade sú „večné sľuby“, preto ju na bohoslužby nosí každý mních, bez ohľadu na to, či prijal aj nejaký stupeň hierarchického kňazstva. Klobuk symbolizuje tŕňovú korunu Krista – odev pokory a prilbu spásy. Závoj sa nazýva šlem a toto slovo  prijala cirkev od sv. apoštola Pavla: „oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu.“ (1Sol 5,8) a na druhom mieste hovorí: „zoberte si aj prilbu spásy – cirkevnoslovanský šlem spasénija.“ (Ef 6,17).
Vo východných cirkvách sa biskupom stával vždy iba mních a preto každý biskup má právo nosiť klobuk.
Osoby, ktoré ste videli v televízii, sú mnísi košickej eparchie a preto boli oblečení v zodpovedajúcom odeve. Ich zaradenie závisí od rozhodnutia eparchiálneho biskupa, ktorý je zároveň ich hieroarchimandritom (predstaveným).
Rehoľníci východných cirkvi, ktorý majú svoj pôvod v západnej tradícii, používajú zväčša odev, ktorý zadefinoval ich zakladateľ.