Existuje nieco ako 9 prvych sobot? Pocul som, ze ak clovek pojde na prijmanie 9 prvych sobot za sebou a obetuje to za nejakeho cloveka, tak on sa obrati k viere. Nic take som ale nenasiel.

Také niečo ani neexistuje, pretože žiadne formálne “pomôcky” nám nezaistia spásu, ale len vážne bratý život v duchu pokánia v zmysle piatich prvých sobôt, alebo deviatich prvých piatkov. To, k čomu P.Mária vyzývala vo Fatime s poukázaním na pobožnosť 5 prvých sobôt má v podstate kajúci a modlitbový charakter; ako aj to, čo zjavil P.Ježiš Márii Margite Alaquoqe vzhľadom na 9 prvých piatkov z úcty k Najsv. Srdcu, ktoré sú výzvou k obnove lásky, ktorú posilňuje prijatie Najsv.Eucharistie. Tieto prisľúbenia treba brať v plnej “hĺbke” nábožného života, a nielen v splnení nejakej formálnej “šablóny”, lebo spásu neprináša nejaká “magická” sila, ale sila nášho pokánia a modlitby, ktorá zvoláva na nás Božiu milosť. Tým však nehovorím, že pobožnosť prvých piatkov a prvých sobôt nemá svoju silu, lebo to by som podcenil niečo, čo má svoj zmysel už v samotnej pravidelnosti a k tomu i v podstate prijatých sviatostných milosti zo sv.spovede a sv.prijímania. Preto aj sám veľmi zdôrazňujem tieto dni prvé v mesiaci, lebo viem, že aj vďaka ním sa za blahoslaveného biskupa Gojdiča rozvinul sviatostný život a oživil sa náboženský život v Prešovskej eparchií.
Spomínané doporučenia sa zakladajú na súkromných zjaveniach, ktoré Cirkev potvrdila a práve preto majú v sebe aj opodstatnenie a na základe dlhodobých skúsenosti aj vážne doporučenie.