SICH vladyka. S manželom by sme si chceli k 10. výročiu sobáša obnoviť manželské sľuby. Za tie roky sa veľa zmenilo a tak chceme aby aj naše deti boli toho súčasťou. Chcela by som sa preto opýtať, ako sa cirkev k obnove sľubov stavia. Ďakujem.

Veľmi sa doporučuje obnova v každej oblasti života, lebo pri každej obnove dochádza k odhaleniu mnohých skutočnosti, ktoré si je dobre všimnúť kvôli ďalšiemu pokračovaniu. Tak je tomu pri materiálnej obnove, ak sa odkryjú niektoré závady, aby sa vyspravili, a tak tomu môže byť aj pri obnove manželského života, ak si hlbšie uvedomíme mnohé súvislosti.

Dobre je ak tomu predchádza intenzívnejšia modlitba, prípadne duchovná rekolekcia so sviatosťou zmierenia. Potom samotný obrad už je len potvrdením rozhodnutia byť si ešte bližšími.

Preto je dobre zájsť za svojím kňazom, aby vás pripravil na túto obnovu a zaradil obrad obnovy manželských sľubov do svojho programu, alebo zúčastniť sa manželských rekolekcií, ktoré sú organizované so záverečnou obnovou manželských sľubov.

Cirkev to môže len doporučovať tak,  ako doporučuje aj obnovu rehoľných sľubov, ba dáva ich ako súčasť rehoľného života.