Sobášila som sa v Reformovanej cirkvi veľmi mladá. Som už rozvedená a preto chcem vedieť či bude možné, aby som sa zosobášila ešte raz ale v Gréckokatolíckej cirkvi. Alebo treba žiadať o anuláciu alebo ako je to v takomto prípade?

Keď ste katolíčka (grécko, či rímsko) k sviatostnej platnosti manželstva Vás viaže aj sviatostná forma obradu Katolíckej cirkvi. Ak ste pri sobáši v Reformovanej cirkvi nežiadali dišpenz od formy len ste sa bez komunikácie s Katolíckou cirkvou zosobášili bez dišpenzu, potom Váš sobáš v Reformovanej cirkvi nemá sviatostný charakter, preto ste slobodná pre sviatostné manželstvo v Katolíckej cirkvi a to podľa obradu, ku ktorému patríte Vy, alebo Váš snúbenec. V prípade, že ste dišpenz od formy mali udelený katolíckou cirkvou, je potrebný proces o preskúmaní platnosti manželstva.