Sláva Isusu Christu. Vladyka Milan, začiatkom februára som v piatom mesiaci tehotenstva potratila svoje dieťa. Kým môj manžel a naši rodičia pochovávali nášho syna, ja som v nemocnici bojovala o život(mala som prísť aj o maternicu, ale Boh mi v tom pomohol a neprišla som o ňu). Mala som veľmi silnú infekciu, ktorej zdroj do dnešného dňa lekári nezistili. Chodím po rôznych vyšetreniach, aby sa to zistilo, lebo už päť mesiacov som nepravidelne na ATB liečbe. Prísne mi zakázali v najbližšom čase tehotenstvo, lebo tým by som opäť ohrozila nielen svoj život, ale aj život ďalšieho nenarodeného dieťaťa. Preto sa Vás pýtam, či je v takomto prípade bránenie počatia hriechom. Ak áno, tak čo mám potom robiť. Nehrešiť a tým momentálne ohroziť život dvoch ľudí (môj a nenarodeného dieťatka) a priťažiť manželovi a mojej 5 ročnej dcérke, alebo prestať chodiť do chrámu, aby som sa “nehrala” na kresťanskú ženu (ako mi to pri spovedi povedal kňaz). Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Stanovisko dáva členka Rady pre rodinu pri KBS -Mgr.Anna Siekelová

Vaša situácia je veľmi náročná. Ide Vám doslova o život. Pýtate sa či je v takomto prípade bránenie sa počatiu hriechom. Nie je hriechom, ale skôr Vašou povinnosťou vyhnúť sa počatiu. To je veľký rozdiel oproti bráneniu sa počatiu. Počatiu bráni rôzna forma antikoncepcie, ktorá nerešpektuje prirodzený cyklus, ktorý stvoril Boh s človekom. Tiež nesie so sebou riziko duchovné, ale vo Vašom prípade aj veľké zdravotné. A to z dôvodu zlyhania. Aj hormonálna antikoncepcia môže mať dokonca aj potratový účinok. Hoci je navonok “veľmi spoľahlivá”, nesie riziko zlyhania, čo Vašom prípade môže mať vážne dôsledky. Tiež aj bariérová forma ochrany alebo prerušovaný styk má vysoké riziko zlyhania.

Čo Vám však odporučiť?
Pán Boh nás múdro stvoril a dal nám poznanie tohoto jeho úžasného poriadku vo forme poznania ženskej plodnosti. Každý pár môže s ním spolupracovať. Žena sa s pomocou lektorky naučí poznať svoje telo, kedy sa nachádza v akej fáze cyklu a potom sa s manželom podľa toho zariadia, či chcú počať dieťatko, alebo sa vyhnúť počatiu. Naučiť sa to dá pomerne rýchlo. Hoci tieto metódy sú na rôznych internetových fórach zavrhované ako nespoľahlivé, nie je to pravda. Ich spoľahlivosť je ešte vyššia ako pri užívaní hormonálnej antikoncepcie, v prípade, že sa danú metódu správne naučia. Boh požehnáva tento spôsob života, preto Vám veľmi odporúčam nakontaktovať sa na niektorú z organizácii vyučujúcu prirodzenú metódu.
Na Slovensku sú to tieto organizácie:
http://www.billings.sk/ sídlo v  Poprade
http://www.lpp.sk/ sídlo Zlaté Moravce
http://www.fertilitycare.sk