Christos posredi nas! Drahý vladyka! Chceli by sme sa opýtať, že ako sa máme postaviť k tomu, keď my, ako gréckokatolíci, sme sa zúčastnili akcii kde boli ľudia, nevieme akého náboženstva, ale isto nie katolíci a chceli, aby sme zatvorili oči, a oni sa nad nami modlili, a potom sme boli na chválach, kde sa tiež modlili. Ešte by sme sa chceli opýtať, či je dobré, ak sa laici modlia nad ľuďmi. Ďakujeme za odpoveď

Podobná otázka už bola na týchto stránkach zodpovedaná a to v zásade, že laici sa majú modliť jeden ZA druhého, lebo právomoc vkladať ruky a modliť sa NAD niekým dáva Kristus apoštolom, teda ide o osoby vysvätené pre takúto službu a žijúce v duchovnom povolaní. Nie je teda správne, aby sme dovoľovali komukoľvek /dávali mu  právo/ vstupovať  do vlastného života, akoby bola duchovnou autoritou pre nás.

+Milan.