Pochválený buď Ježiš Kristus, som katolík latinského obradu a chcel by som vedieť vás pohľad na túto vec. Prosím neberte ju ako sťažovanie, ale ako uvádzanie faktov. Podobný názor majú aj ďalší veriaci Budem hovoriť o kňazovi v našej farnosti. Je správne ak na kázni hovorí o politike- vyjadruje sa o geopolitickej situácií, pozitívne sa vyjadruje k populistickým politikom, má pozitívny vzťah ku Kotlebovi a nehľadí na negatívne veci čo hovorí. Ďalej veľmi spochybňuje a útočí na sv. Otca Františka- hovorí že je to falošný prorok a nemá pravé učenie. Ďalej odporúča veriacim čítať podľa môjho názoru pochybné stránky napr. hlavnespravy.sk, lumendelumine.cz, duseahvezdy.cz, a stránku magnificat.sk. Hlavne stránka magnifikat je veľmi nebezpečná, tvári sa že je kresťanská, ale je to podvodná stránka a obsahuje veľmi protikresťanské spôsoby. Ďalej rozširuje na kázni zakázané posolstvo írskej vizionárky, náš otec biskup štefan to pritom zakázal šíriť. Odmieta ekumenizmus a hovorí, že je to diablovo dielo. Prosím vás o pomoc. Čo mám robiť, pretože sa nemôžem pozerať na to ako obyčajní veriaci tomu začínajú veriť a ako ich môže kňaz takto mýliť. Z tohto dôvodu nechodím na bohoslužby k nám do farnosti, ale do inej farnosti. Nech vás požehnáva Pán Ježiš a ochraňuje Bohorodička Panna Mária.

Príhovor kňaza sa nikdy nesmie stať “politickým mítingom”, ani nemože byť “útokom” na  kohokoľvek zo spoločenského života,  či cirkevného života a hierarchiu. Na kázni má kňaz čo robiť, aby vysvetlil základné pravdy viery a povzbudil k nasledovaniu Krista. Ak sa kňaz zníži k rozličným “talafatkám”, tak je to často preto, že nie je pripravený na čosi hlbavé a dôležité, alebo vôbec nepochopil svoje poslanie ohlasovateĺa evanjelia. A s týmto je potrebné “urobiť koniec” cez konkrétne výhrady veriaceho  u dekana a biskupa. Nemôže sa teda používať ambon pre iné ako evanjelizačné ciele, čiže pre ohlasovanie  evanjelia, ktoré súvisí aj so spločenskou atmosférou,  na ktorú je potrebné upozorniť, ale len v súvislosti s hľadaním nápravy a to veľmi taktne. Veľmi je potrebné pozorne vnímať Božie slovo, ale nedovoliť, aby to bolo iba slovo človeka, ktorý môže mať svoje názory i  na rozličné zjavenia, ale tie nesmie prezentovať cez ambon, ktorý je vyhradený nie pre názor človeka – kňaza, ale pre “názor” Boha, ktorý je prezentovaný cez správny výklad evanjelia. Preto uznávam vám právo na pohoršenie, ale toto v konkrétnom prípade môže rozriešiť len konkrétny biskup toho kňaza, ktorého sa to týka.