SICH. Prednedávnom sme s manželkou cestovali po USA a v jednej časti pobytu sme si cez známy portál AirBnB zarezervovali izbu v chate. Keď sme tam dorazili, po čase sme prišli na to, že chatu vlastní homosexuálny pár (ženy), ktorý bol v rámci danej legislatívy aj zosobášený. Celkom nás to šokovalo, no hostiteľky boli veľmi príjemné a milé. Po pobyte sa ma manželka opýtala – keby sme vedeli, že v danej chate žije homosexuálny pár, zarezervovali by sme si to? Aký postoj má vo všeobecnosti zachovať kresťan v danej situácii? Aká by bola vaša odpoveď?

Odpoveď pripravil o. Marko Rozkoš.
K základnej charakteristike kresťana patrí, že vlastnú osobu a všetky ostatné osoby okolo seba, vrátane osoby Boha vníma vždy ako cieľ a nikdy nie ako prostriedok. Na tom sa zakladá celé zjavené poznanie o hodnote človeka. Vyplýva zo slov Písma svätého Starého Zákona, Gn 1, 27: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ Vyjadrenie „na svoj obraz“ evokuje nie mimetickú napodobeninu ani kópiu, či analogickú reprodukciu ale takú podstatu, ktorá je schopná participovať – mať účasť na Božej podstate. Povedané obrazne: sme stvorení tak, aby sme mohli vstúpiť s Bohom do osobného vzťahu (na úrovni rozumu, vôle, slobody, emócií), rovnako ako vstupujeme do vzťahov s ľuďmi.
Katechizmus Katolíckej cirkvi v ods. 6 (Odd. II, kap.1, čl.1) píše: „Keďže je človek stvorený na Boží obraz, má dôstojnosť osoby: nie je len niečím, ale niekým. Je schopný poznať seba, byť pánom seba samého, slobodne sa dávať a vstupovať do spoločenstva s inými osobami.“ Tu sa myslí na všetky osoby, vrátane osoby Boha.
Z tohto vedomia ľudskej dôstojnosti ako dôsledok vyplýva aj jadro postoja k osobám okolo nás. Homosexuálne cítiaci ľudia sú osoby rovnako ako my, preto by bolo veľkou chybou i morálnym zlom, keby sme ich ignorovali a správali sa k nim tak, akoby pre nás nejestvovali alebo by sme si vážili iba veci, ktoré produkujú, bez samotnej osoby ich tvorcu. Práve naopak, náš kresťanský postoj ku každej osobe nás má viesť k tomu, aby sme každú osobu vnímali ako svojho blízkeho, brata či sestru.
Práve v takej situácii ste sa ocitli. Bez predsudkov ste si objednali izbu u ľudí, ktorí vám ju poskytli, ako píšete veľmi príjemne a milo. Tu ste sa dotkli druhých osôb a určite by nebolo správne apriórne ich negovať, o to viac, ak ponúkajú službu, ktorá je sama o sebe dobrá a kvalitná (myslím tu službu ubytovania).
Úplne inou kategóriou v rámci tohto prípadu je samotný fakt homosexuálnej aktivity, ktorý by sa prípadne týkal týchto osôb. Tu už nemáme dočinenia so samotnou osobou, ako primeraným cieľom nášho vzťahu ale sme konfrontovaní s tým, čo osoba produkuje navonok, teda s určitou vecnou kvalitou, a tá už podlieha hodnoteniu na základe kritérií dobra a zla. Ale to je už mimo rámec položenej otázky.
Nezabudnime teda: najprv sme všetci ľudia, a až potom sme takí, či onakí. Charakteristikou kresťana je vnímať každú osobu okolo ako svojho brata a sestru.