Prečo dnes (1. November) v chráme nespievali vôbec tropár Sv. Kosmas a Damian? Je to možné úplne nahradiť dnešný sviatok liturgiou za zosnulých?

Z hľadiska liturgických rubrík podáva zásadnú odpoveď o. Marcel Gajdoš, ktorý je predsedom liturgickej komisie Košickej eparchie. Ako biskup však doporučujem kňazom z pastoračného hľadiska rešpektovať celospoločenskú atmosféru spomienky na zosnulých a tým aj dovoľujem slúžiť sv.liturgie a panachídy s formulárom za zomrelých.

+Milan

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –

V cirkvách grécko-slovanského obradu, medzi ktoré patrí aj naša Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, je 1. november sviatkom (jedným z menších, konkrétne šestiričných bez veľkého slávoslovia) svätých divotvorcov a nezištníkov Kozmu a Damiána. Keďže v roku 2016 pripadol na utorok 25. týždňa po Päťdesiatnici, podľa typikona a ďalších bohoslužobných kníh bolo potrebné kombinovať menlivé časti z utorka a svätým nezištníkom. Na božskej liturgii sa mali spievať predobrazujúce žalmy a blaženstvá, tropár a kondak z utorka i svätcom dňa, prokimen, apoštol, verše na aleluja, evanjelium a pričasten z utorka, prípadnej aj svätcom dňa. Uvedený predpis sa nachádzal aj v Diári gréckokatolíka 2016, a to s poznámkou, že vzhľadom na celospoločenskú atmosféru sa odporúča sláviť aj panychídu či hramoty, prípadne parastas a podobne. Služba za zosnulých tento sviatok, samozrejme, nenahrádza.