Sláva Isusu Christu! Chcela by som sa opýtať, čo hovoríte na cvičenie jogy. Počula som o očnej joge, ktorá zlepšuje zrak. Mám však pred tým rešpekt. Z medicínskeho hľadiska by tie cviky mali mať efekt, keďže posilňujú svaly, ktoré sú pripojené k šošovke. Ak sa tieto svaly posilnia, šošovka bude lepšie zaostrovať, čiže aj zrak sa zlepší. Avšak sa chcem opýtať, či je to z duchovného hľadiska bezpečné. Nechcela by som si zlepšiť zrak za každú cenu a hlavne, aby to ublížilo duši. Ďakujem.

Na podobnú otázku som už odpovedal a  to v zmysle, že aj názov joga sa dá vidieť z pozície telesných cvičení a z pozície meditatívno-duchovných aktivít.  Pod pojmom hathajoga podľa Andre Van Lysbetha sa viac-menej myslí súbor cvičení, ktoré sú zväčša “strečingového” charakteru a pomáhajú k ovládaniu tela  pri ohybnosti svalov, šliach a kĺbov, resp. pri hlbokom dýchaní. Tieto cviky sa využívajú aj rehabilitačne pri problémoch chrbtice a pohybového ústrojenstva – teda azda sú účinné aj pri posilňovaní očných svalov. V tomto by som nevidel problém. Zásahom do ľudského vedomia a viery je až “meditatívno-duchovná” zložka jogy, ktorá je už náboženstvom. Mnohí “gurovia” majú snahu cez fyzické cvičenia posunúť aj naše vedomie do polohy “ich” duchovna s tým, že vraj dosiahneme väčšie úspechy pri našej liečbe, ale to by nás už viedli od cvikov k akejsi kozmickej energií, ktorá má ďaleko od pravého chápania Boha. A na to si je potrebné dať veľký pozor, lebo práve tam začína psychická manipulácia. Ak teda chcete využívať fyzioterapeutické skúsenosti zo starobylých cvikov, môžete, ale nedovoľte, aby niekto zmanipuloval vaše vedomie a zničil vám vieru, lebo za to by nestalo ani zlepšené zdravie očí, ktoré by sa tým azda upravili. Vždy musí zostať zásadou to, že pred Boha, resp. namiesto neho nesmieme nič iné predradiť a tiež nesmieme ničím iným poprieť pravdy viery, ktoré vyznávame.

+Milan