Môže ísť gréckokatolík k svätej spovedi k pravoslávnym (napríklad pred Vianocami k hromadnej spovedi)? A ako je to so svätým prijímaním? A prečo?

Pre pochopenie logiky veci je možno vhodná otázka: Ak má dieťa pri sebe svoju mamu, azda si hľadá istotu v inej „mame“? – Cirkev je často pomenovaná ako matka Cirkev, preto je vhodná otázka: Prečo by mal veriaci „utekať“ od svojej mamy a hľadať pochopenie u cudzej? Ak katolícka cirkev zrušila exkomunikáciu a uznala platnosť sviatosti u pravoslávnej cirkvi, urobila to z dogmatických dôvodov (pravoslávne kňazstvo má apoštolskú postupnosť). Tým zároveň umožnila katolíckym veriacim v prípade nemožnosti svätej spovede a Eucharistie pristúpiť platne k týmto tajomstvám, hoci sú ďaleko vzdialení od svojich kňazov. Myslím, že v našich podmienkach táto nemožnosť nejestvuje a tak je len normálne, že žiadne dieťa si neuráža svoju mamu nepriznávaním sa k nej, ak ide o tak závažnú oblasť, ako je svedomie a odpustenie, preto aj sviatosti sa majú prijímať v cirkvi, do ktorej patríme. S tým súvisí aj mnoho ďalších skutočnosti, o ktorých sa dajú viesť širšie diskusie, teraz však len prajem radosť a pokoj v srdci každého.