Jsem římskokatolický ministrant z České republiky. O prázdninách ministruji na Slovensku v řeckokatolickém chrámě. Mohu po dohodě s tamějším knězem používat své vlastní ministrantské oblečení: bílá alba a cingulum v liturgické barvě podle římského ritu?

Vždy som sa potešil záujmu chlapcov o posluhovanie pri prestole, lebo to im dalo viac dôvodov pre spoznávanie svätej liturgie a pre väčšie sústredenie sa na oltár. Vždy ma trápilo, keď som videl, ako sa chlapci naháňajú počas Služby Božej vonku bez vedomia rodičov. Preto som nedbal o to, či sú oblečení v „miništrantskom“, alebo sú bežne oblečení, ale tešilo ma, že sú na „dohľad“, tak ako to teší rodičov, keď sa boja o svoje deti, kde sú a čo robia. Pretože cirkevné právo nepredpisuje liturgický odev pre posluhujúcich pri oltári, ktorí sú bez nižších svätení, ani ja Vám to nechcem predpisovať. Skôr mi z logiky veci vyplýva, že by ste sa nemali veľmi odlišovať od ostatných miništrantov, aby ste nevzbudzovali pozornosť, resp. nerozptyľovali veriacich vzbudením otáznikov: kto to vlastne je?

Ináč je to u kňazov, ktorí sú aj vysvätenými „reprezentantmi“ svojho obradu a tak im cirkevné právo predpisuje rúcho vlastného obradu, do ktorého boli oblečení pri kňazskej vysviacke (Kán.701 CCEO).

Zostáva mi už len popriať Vám príjemné prázdniny na Slovensku znásobené radosťou z blízkosti oltára a predovšetkým z Krista, ktorý sa na ňom obetuje za nás.