Sláva Isusu Christu! Drahý vladyka, chcem sa opýtať na povinnosť byť v chrámový sviatok na božskej liturgii. V modlitebnej knižke, v CIC ani CCEO som sa nedočítal o tom, že by chrámový sviatok bol pre veriacich danej farnosti zároveň prikázaným. Mnohí veriaci ale aj niektorí kňazi mi však povedali, že táto povinnosť tam je. Ak áno, ako to potom je v prípade, že vo farnosti je viacero kostolov alebo, že som v čase sviatku mimo svojej farnosti (eventuálne som dočasne vo farnosti, kde sa chrámový sviatok)? Ďakujem za odpoveď.

– pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –

 

Pre gréckokatolíkov na Slovensku platí ohľadom prikázaných sviatkov dekrét Svätého stolca z roku 1969, ktorého jadro sa nachádza v slovenskej modlitebnej knižke Hore srdcia na strane 628. V uvedenom dekréte sa chrámový sviatok medzi prikázanými sviatkami neuvádza, z čoho vyplýva, že pre nikoho z nás prikázaným sviatkom nie je. Cirkev nám teda neukladá ako povinnosť byť v daný deň na božskej liturgii.

Podľa oficiálneho výkladu dekrétu Svätého stolca z roku 1969 ohľadom pôstnej disciplíny, ako ho prijala Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku v roku 2009 (nachádza sa v slovenskej modlitebnej knižke Hore srdcia na stranách 628 a 629), patrí chrámový sviatok medzi odporúčané sviatky. Cirkev nás teda naliehavo vyzýva, aby sme daný deň, ak je to možné, zasvätili, čiže sa zúčastnili božskej liturgie a podľa možnosti odpočívali. Takáto výzva zo strany cirkvi je logická, pretože chrámový sviatok predstavuje mimoriadne významnú udalosť v živote farnosti, respektíve iného cirkevného spoločenstva, napríklad filiálnej obce. Rozhodne však neznamená povinnosť, naďalej zostáva odporúčaním.