Sláva Isusu Christu. Moja otázka sa týka pohrebu, respektíve účasťou tehotnej ženy na pohrebe zosnulého človeka. Údajne sa tehotná žena nesmie pozrieť na zosnulèho, pretože sa môže dieťaťu niečo stať. S týmto postojom sa stretávam najme u našich rímskokatolíckych bratov. Má tento postoj nejake kresťanskè odôvodnenie alebo je to len obyčajná povera? Ďakujem

Daná  problematika nemá nijakú oporu v cirkevných predpisoch, ani v kresťanskej tradícií. Možno to vzniklo z ľudskej opatrnosti voči mamke v požehnanom stave, ktorá by mala dávať pozor na silné “emotívne pohľady”, ktoré ovplyvňujú vnútorné prežívanie každého človeka. V prípade, že žena očakáva dieťa, je to pre ňu viac emotívne a môže to v jej vnímaní ovplyvňovať aj jej vnútorné prežívanie. Preto sa bežne doporučuje takýmto ženám harmonické prostredie s krásnymi pohľadmi, ktoré nenarušia, ani nerozrušia mamičku. Istotne že bežná účasť na pohrebe, zvlášť keď sa to týka príbuzných je samozrejmá a pri kresťanskom prístupe k smrti s nádejou na večný život to nie je nič výnimočné. Do akej miery znáša budúca mamička pohľad na mŕtveho, to si musí odhadnúť sama, ale nemalo by to byť čosi extrémne traumatizujúce a nepríjemné. Myslím, že táto otázka je viac zameraná na zdravotníkov a psychológov, nakoľko cirkevné predpisy o tom nič nehovoria.