Sláva Isusu Christu Vladyka otec Milan, moja otázka: Aký máte názor na vlnu takzvaných utečencov, ktorá zaplavila Európu ? Jedná sa o ničenie kresťanstva a postupnú islamizáciu Európy ? Videl som kázeň viacerých Slovenských a Českých kňazov , ktorí sa vyjadrili proti moslimským imigrantom, keď že oni neutekajú pred vojnou . Keby utekali , ostali by v prvej bezpečnej krajine. Taktiež by nenapádali ženy v Európe , ale chovali sa vďačne a úctivo. V minulosti sa kresťania bránili proti Islámu , ktorý chce zničiť Kresťanov. Taktiež v minulosti boli pri kľúčových udalostiach prítomný aj boží muži, ktorý pomohli ochrane kresťanstva v Európe. Jeden príklad za všetky je mních, vďaka ktorému kresťanský vojvodovia zvíťazili v bitke pri Viedni. Prosím odpovedzte mi na vyššie spomenuté otázky, ktoré si kladiem už dlhú dobu . Za odpoveď vopred ďakujem.

K podobnej otázke som sa už vyjadroval, ale azda na doplnenie len toľko: škoda je, že pre týchto imigrantov neplatia tie isté pravidlá, čo pre iných ľudí prekračujúcich hranice, kde skontrolujú totožnosť a evidujú údaje z cestovného pasu. Tak by sme boli “múdrejší” o koho ide. Keďže prechádzajú väčšinou cez “zelenú hranicu” toto nie je možné a nie je možné  ani zistiť do akej miery sú to utečenci, ktorí si chránia holé životy. Je isté, že s ich príchodom k nám do Európy prichádza aj iná kultúra, ktorá sa v istých lokalitách stáva väčšinovou a silnejšiu. Silnejšiu aj preto, že Európan už skoro nemá vlastnú “totožnosť ” – je “len” Európanom a často ani nevie, čo to znamená, lebo to chápe iba geografický. Utečenci, ktorí k nám prichádzajú chápu svoju identitu skôr náboženský a národnostne a aj preto môžu byť hrozbou pre narušenie európskej kultúry, kresťanstva a sebauvedomenia, ktoré je u Európana slabé, keďže zákony “takzvaných” demokratických slobôd povýšil nado všetko. Bolo by zlé, keby pokračovali násilné strety a terorizmus, lebo kresťanstvo naučilo Európu riešiť problémy inou formou, lenže to by sme museli mať principiálnych kresťanských politikov, ktorí nechcú ubližovať, ale stoja si za kresťanskými princípmi, čo ale neznamená ústup zo svojich právnych a historických pozícií. Cirkev v tomto ohľade môže vstupovať do problémov len upozorňovaním veriacich, ktorí sú vo veľkej miere znepokojení rovnako, ako aj vy. Verím a modlíme sa, aby sa našli správni ľudia na správnych miestach, ktorí pochopia vážnosť situácie a Božím duchom vedení nájdu správne riešenie bez ubližovania bezúhonným a so spravodlivou jednoznačnosťou voči špekulantom.

+Milan.