SICH. Prosím Vás o názor umelého oplodnenia. Ak manželia dlho túžia po dieťatku (cca 8 rokov) a nedarí sa im, rozhodnú sa pre umelé oplodnenie prečo sa to pokladá za hriech, a cirkev to neuznáva? Keď sa rozhodli vstúpiť do manželstva, určite mali aj úmysel založiť si rodinu a nie žiť len jeden pre druhého, ale aj pre svoje deti…. Niekto to rieši adopciou, ale myslím si, že niekde hlboko v podvedomí človek vždy si spomenie na to, že to dieťa nie je úplne jeho, ale predsa adaptovane. Ďakujem za váš nazor.

Odpovedá Mgr. Siekelová kordinátorka Fóra života a členka Rady pre rodinu pri KBS:
Dieťa je dar. Veľký a nezaslúžený. Na dieťa nik nemá právo, nie je tovar ani produkt. Darcom života je Boh a tu, v tomto prípade, sa človek hrá na Boha a on rozhoduje, kedy sa človek počne, a v prípade potratu a eutanázie, kedy človek zomrie.
Treba mať na zreteli aj spôsob, ktorým sa umelé oplodnenie uskutočňuje. Na to, aby sa mohlo narodiť jedno dieťa, zomrie niekoľko ďalších. U ženy sa hormonálnou liečbou neprirodzene vyprodukuje väčší počet vajíčok, ktoré sa odoberú a oplodnia. Spravidla dve až tri sa zavedú do maternice ženy. Niekedy sa prijme jedno,  niekedy dve alebo ani jedno. Čo sa však stane s tými, ktoré sa neprijmú? Zomrú. To ale nie je žiaden zárodok, ale človek! Ak sa prijme viac ako jedno dieťa, žene sa navrhne selektívny potrat. Vyberie sa, ktoré dieťatko si nechá a ktoré sa potratí.  A tie zvyšné,  čo sa nezaviedli do maternice, sa zmrazia. My veríme, že život vzniká počatím, preto je nedôstojné, aby sa takto zaobchádzalo s ľudskými bytosťami.
A prečo má Cirkev odmietavý postoj voči umelému oplodneniu?
Preto, lebo bráni dôstojnosť tiel muža i ženy, chráni intimitu manželov a ich dôverné spojenie, pri ktorom ide oveľa viac ako len o odovzdanie a spojenie pohlavných buniek.  A chráni i dieťa, ktorého dôstojnosť nemôže byť znížená, a teda nemôže byť zdegradované na výsledný produkt.
Pre páry, ktoré majú problémy s počatím – ak vyčerpali všetky morálne správne prostriedky na liečbu neplodnosti a  aj napriek tomu k počatiu neprišlo – sa v takomto prípade odporúča adopcia.