S.I.CH. Drahý otče, môže prijať Božie telo dvojročné dieťa? Ak áno, ako je to potom vekovo obmedzene? Ďakujem za odpoveď. Nech Vás posilňuje Duch svätý vo Vašej pastorácii.

Východné cirkvi podávajú Eucharistiu hneď od krstu. Keďže sa u malých detí nepredpokladá ťažký hriech, ktorý je prekážkou prijímania, aj v našej Cirkvi to bude predmetom metropolitného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v septembri t.r. Treba totiž presnejšie určiť čas prípravy na 1.sv.spoveď takýchto detí, katechézy pre rodičov s malými prijímajúcimi deťmi a iné podrobnosti, aby sa predišlo zľahkovážneniu tak významného tajomstvá tela a krvi Spasiteľa. Na vaše otázky teda dajú presnejšie odpovede závery nášho metropolitného zhromaždenia, do ktorého uvádza problematiku sv. prijímania deti naša Košická eparchia.

+Milan.