SICH, drahý vzácny duchovný otče, chcem sa opýtať, pred časom ste spomínali odluku od lôžka a od stola. Od lôžka chápem, ale od stola?? (Téma sa ma bytostne dotýka, preto Vás veľmi prosím aj o Vašu aspoň kratučkú modlitbu)… ďakujem zo srdca.

“Separatio a thoro et mensa” /oddelenie od lôžka a stola/ je právny termín, ktorý je treba chápať ako dočasnú možnosť žiť v nie spoločnej domácnosti s manželským partnerom, lebo sa rieši nejaký vážny problém manželského súžitia. Tu sa neurčuje do akej miery od lôžka, a do akej od stola – najlepšie by bolo, keby sa manželia vôbec nemuseli od seba vzdialiť. Preto je potrebná modlitba a hľadanie riešenia pre nadobudnutie manželskej lásky, ktorá spája manželov do jednoty v súžití bez “rozluky”. A za to sa budem modliť aj ja, aby ste si dokázali láskavo vysvetliť veci aj bez odchodu od seba.