Slava Isusu Christu! Prečo vo väčšine našich chrámov (ktoré majú ikonostas), chýba na cárskych dverách záves – katapetazma, keď ju spomína aj typikon, aj viacero našich, gréckokatolíckych liturgistov? Nebola ešte pred r.1950 aj v terajšej košickej katedrále?

Pokiaľ som poznal naše chrámy z minulosti, neregistrujem žeby v nich boli závesy na ikonostasi, ani nenachádzam nejaké stopy v starších chrámoch napr. po úchytkách závesu od prvoti, preto ich ani nenariaďujem. Treba triezvo vnímať vlastné smerovanie obradových náležitosti v podmienkach nášho regiónu, aby nám ráz budúce generácie nemuseli vytýkať, že tak ako išla situácia do extrému v latinizácií, tak neskôr išla v nekritickom prijímaní všetkého, čo sme zazreli východnejšie od nás. Aj v tomto zostáva platné: “via media aurea” – zlatá stredná cesta, lebo “uponáhĺanosť” v duchovnej oblasti narobí viac škody, ako úžitku.