PBJK , trpím nadmernou masturbáciou som sexoholik pozerám príliš veľa porna , som slobodný ,modlím sa cely posvätný ruženec a aj jeden desiatok živého ruženca som aj vo svatom a večnom ruženci, modlím sa aj korunku Božieho milosrdenstva, tri krát Zdravas maria, a predsa padám, teraz som začal ruženec oslobodenia Ježišu zmiluj sa nado mnou, atď. Ježišu osloboď ma , ďakujem.

Sú skutočnosti, ktoré zvládneme len s Božou milosťou a s dôsledným seba záporom, ktorý sa rovná takmer “psychologickej likvidácii” prostriedkov hriechu: “Ak ťa zvádza tvoja ruka, alebo noha na hriech, odtni ju a odhoď od seba…” /Mt 18,8-9/. V tomto boji nejestvuje prímerie, ani nedôslednosť, lebo každé zvoľnenie znamená prehru, ktorá ešte viac bolí a vovádza do beznádeje, rovnako ako u liečeného alkoholika by jedna kvapka alkoholu spustila celú lavínu neúspechov. Preto modlitba je jednou stránkou veci, ale imperatív seba záporu je neodmysliteľnou súčasťou boja proti hriechu, takže nedá sa vyhovárať, že sa aj modlíme a predsa padáme… Tu je potrebné veľmi tvrdo odvrhnúť všetku pornografiu, všetko dráždenie i všetko, čo je blízkou príležitosťou k hriechu. Inak je treba vyhľadať aj kresťanského psychológa resp. psychiatra, ktorý aj prostredníctvom liečebných metód môže napomôcť k úspešnému zvládnutiu nezdravého vnútorného nastavenia v sexuálnej oblasti. Pri všetkom tom je najnebezpečnejšie upadnúť do beznádeje zo svojej vlastnej situácie a preto je dôležité posilňovať sa v istote, že Boh je silnejší, ako náš hriech a privolávať pomoc Presvätej Bohorodičky. Dobré je to, že sa modlite, lebo aj to bude chcieť zlý duch odstrániť z vášho života, čím by vás úplne dostal do beznádeje, ktorej sa chráňte, lebo ona je predzvesťou pekla už tu na zemi. Pamätám na vás v modlitbách a vy si nájdite duchovného vodcu, ktorý vám bude pomáhať v situáciách bezradnosti.

+Milan.