Sláva Isusu Christu. Vladka Milan, mám otázku. V nemenovanej filialke sa vo veľký piatok ráno a napoludnie zvonilo. Po upozornení kňaza, ktorý reagoval takto: “v gréckokatolíckej cirkvi je možné robiť chyby” Ako mám tomu rozumieť? Ďakujem za odpoveď

odpoveď pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie –
Domnievam sa, že jediným spôsobom, ako získať spoľahlivú odpoveď na otázku, čo chcel daný kňaz povedať, je spýtať sa priamo jeho. Bez bližšieho vysvetlenia priamo od pôvodcu spomenutého výroku si odpoveď môžeme nanajvýš domýšľať, a to s nemalým rizikom, že sa mýlime. Úctivá, ale úprimná a otvorená komunikácia medzi ľuďmi, vrátane kňaza a jemu zvereného ľudu, je pre dobré fungovanie každého spoločenstva prakticky nenahraditeľná. Obávam sa, že nielen v bežnej spoločnosti, ale aj v našich farských spoločenstvách reálna komunikácia neraz viazne. Mnohé z našich problémov sú podmienené práve touto negatívnou skutočnosťou. Ja osobne predpokladám, že Váš duchovný otec chcel vyjadriť myšlienku, ktorá sa ukrýva v známom výroku: „Mýliť sa je ľudské.“ Tu sa však, samozrejme, pohybujeme na veľmi tenkom ľade.
Možno však nebude na škodu povedať si, že nepoužívať zvony od Veľkého piatku do Veľkej soboty vrátane nie je požiadavka typikona. Práve naopak, uvedená bohoslužobná kniha výslovne predpokladá zvonenie tak pred kráľovskými hodinkami a večierňou vo Veľký piatok, ako aj pred jeruzalemskou utierňou a večierňou s božskou liturgiou vo Veľkú sobotu. Typikon dokonca presne popisuje, akým konkrétnym spôsobom sa má vtedy zvoniť. Nepoužívať zvony v tieto dni je iba miestna obyčaj, nepochybne ovplyvnená pravidlami rímskokatolíckych cirkví, ktorú teda možno považovať za latinizmus.