Sláva Isusu Christu! Vladyka, ktoré modlitby sú Vaše obľúbené?

Tie hlavné, ktoré som sa naučil už ako dieťa: “Otče náš”, “Bohorodice Divo”, a “Viruju” – v staroslovenčine a tiež neskôr 50.žalm “Pomiluj mja Bože” a “Ruženec” -to sú modlitby, ktoré ako naspamať naučené sa rád a pravidelne modlím. Potom k tomu sa pridali v reholi často opakované: “Raduj sja Carice”, “Najsvätejšia a Nepoškvrnená”, či strelné modlitby – “Hospodi Isuse Christe”, “Prečistá Panna”, “Isuse,Márie, Josife”… No a pri vstupe do kňažstva aj modlitby časoslovu: “Časy carske”, “Utierne”, “Večierne”, ale aj “Rozjímania” a Eucharistické poklony”. Samozrejme, že  v pamäti mi utkvelo veĺa modlitieb, ktoré sa mi páčia a príležitostne sa ich modlím, ale najdôležitejšie je,  aby sme nepohrdli žiadnou modlitbou, ktorá nás spája s Bohom, pritom však nikomu nevnucovali tie modlitby, ktoré “sedia” nášmu vkusu.