Je správne, keď máme chvály a kňaz nám povie: „Spravte si to inde, lebo to je koncert a nie chvály? Chvály sa dajú hrať aj bez káblov.“ Myslel tým gitary, klávesy, atď. Ja si myslím, že takýmto postojom odradíme len mladých ľudí a priateľov. Ak kňaz nemá rád chvály, stačí povedať, ale takto len uráža… Keby ľudia nechodili, ale máme stále plný chrám, nove tváre, nové svedectvá, atď… Je dôstojne, že nás tak kňaz vyhnal z chrámu a museli sme ísť do vedľajšej dediny?

Ja neviem odpovedať na to, na čo nevidím pohľad oboch strán, teda Váš a Vášho kňaza. Pretože neviem, čo ho viedlo k tomu rozhodnutiu, lebo predovšetkým práve on nesie zodpovednosť pred Bohom za jemu zverenú farnosť. Preto neviem Vám dať zodpovednú odpoveď. Možno Váš kňaz vie o reakcií ostatných veriacich, ktorí majú s tým problém, možno chce iným spôsobom vidieť duchovnosť jemu zverených ľudí. Možno má viacero iných dôvodov, ktoré aj biskup má rešpektovať, ak mu tú farnosť zveril. Treba o tom s ním, či s Vašim biskupom otvorene porozprávať, aby sa veci vyjasnili a prijalo správne rozhodnutie, lebo ja môžem riešiť len problémy svojho biskupstva. Ale ľúto by mi bolo, ak by to, čo napomáha duchovnému dobru farnosti malo stroskotať na nedorozumení. Preto odporúčam, aby ste túto situáciu nebrali na ľahkú váhu, lebo je to konflikt medzi kňazom a mladými ľuďmi, ktorý nesmie poslúžiť Zlému, aby rozvrátil dôveru vo farnosti. Mladý človek často vníma problém len zo svojho hľadiska, ale on môže v sebe obsahovať viaceré problematické momenty. Tieto sa najlepšie riešia cez vzájomný dialóg a cez dialóg s Bohom, teda modlitbou. Nesmiete sa hneď „uraziť“, či znechutiť, ale skôr využité i  spomenuté riešenie v inom chráme pre nájdenie správneho postoja voči danému problému. Lebo v takto nejasných situáciách riešením nesmie byť vzdor, ale potvrdením dobrého smerovania má byť poslušnosť, ktorá vždy stojí na začiatku duchovného úspechu. Prajem Vám veľa trpezlivosti i odvahy hľadať potrebné a správne vyriešenie situácie mladých vo Vašej farnosti a budem sa s Vami modliť o správne pochopenie vzniknutej „výzvy“ pre napredovanie k Bohu.