SICH! Vladyka Milan, čo vidíte pod pojmom “Nová evanjelizácia” v našej gréckokatolíckej cirkvi a ako ju konkrétne aplikovať cez bohatstvá modlitieb a tradícií, ktoré máme? Pán Boh zaplať za Vašu odpoveď.

Pojem “nová evanjelizácia” nepredstavuje  novosť v pravdách evanjelia, lebo tie zostávajú stále tie isté a stále platné. Je to skôr novosť v našom prístupe k ustáleným pravdám, ktoré usmerňujú náš  život. Tieto pravdy sú čitateľné aj z liturgických obradov našej cirkvi, preto by bolo treba obnoviť náš vzťah k utierňam, večierňam, obradom udeľovania tajomstiev cirkvi, ale aj k správnemu chápaniu sv.liturgie Jána Zlatoústého, Bazila Veľkého, Vopredposvätených darov a k ostatným obradom východnej cirkvi, cez ktoré sa k nášmu srdcu dostávajú pravdy evanjelia modlitbovým spôsobom. Cez túto modlitbovú obnovu vo svojom vnútri sa môžeme viac priblížiť  k srdcu blížnych, ktorých potrebujeme zasiahnuť evanjeliom veľmi aktuálnym spôsobom, ktorý nám priliehavo vnukne Sv.Duch, ktorý je nám daný. Pretože dnešný človek už nevníma naučené poučky, ale viac reflektuje na spontánne reakcie veriaceho človeka, ktorý je “naplnený” evanjeliom.

+Milan.