Sláva Isusu Christu! Chcem sa opýtať vladyku Milana či už vie kedy bude stretnutie rodákov v Veľkej Poľane.Ďakujem.

Letné stretnutia rodákov nad Starinou budú v tomto poradí:
VEĽKÁ  POĽANA  –  6.mája 2018
SMOLNÍK  –  10.júna 2018
ZVALA  –  8. júla 2018
OSTRUŽNICA  –  2. septembra 2018
Teším sa na stretnutia a prajem požehnaný čas pôstu a PASCHY. +Milan