V chráme do ktorého chodíme, pán farár vyhlásil, že si nepraje aby deti chodili po chráme, aby sa hrali, aby jedli alebo pili. Prosím Vás, ako má táto myšlienka priviesť mladé rodiny s malými deťmi do chrámu? Danka

Tak, ako deti partia do rodiny, tak patria aj do rodiny Cirkvi a nik nemá právo ich vyháňať z chrámu ani kvôli ich detským „manierom.“ Je pravdou, že rodič má svoje dieťa vychovávať k úctivému správaniu a to nielen v chráme, ale nesmie mu znechutiť to, čo mu potrebuje zdôrazniť. Preto je dôležitá citlivosť tak kňazov, ako i rodičov, ale i veriacich, ktorí sú vyrušovaním detí často znervózňovaní. Treba však vedieť fakt, že dieťa,  ktoré od útleho detstva nie je v chráme, neskôr si ťažko vybuduje vzťah k spoločenstvu Cirkvi, lebo najdôležitejšie vzťahy získavame nie rozumom, ale výchovou. Odporúčam stretnúť sa s kňazom, aby ste si vysvetlili veci a pri nepochopení upozorniť na to aj biskupa.