Slava Isusu Christu! Drahý vladyka Milan, v cirkvi je zaužívané, že pomocní biskupi sú zároveň titulárnymi biskupmi už zaniknutých biskupstiev. Veď Vy sám ste ako pomocný biskup boli zároveň kresimenským titulárnym biskupom. Vyplývajú z tejto funkcie aj nejaké povinnosti ohľadom starostlivosti o titulárne biskupstvo? Navštívili ste niekedy svoju titulárnu eparchiu? Existujú v titulárnych biskupstvách katedrálne chrámy?

Kňažstvo je povolaním pre druhých, preto aj vtedy, keď sú aktuálne biskupstva obsadené a majú svojich biskupov, Cirkev chce zdôrazniť, že nového biskupa svätí nie len tak pre to, aby bol biskupom, ale symbolický pričleňuje mu územie titulárnej diecézy. Prideľuje mu biskupstvo, ktoré historický bolo ustanoveným, ale v súčasnosti pre objektívne dôvody prestalo jestvovať napr.v Afrike bola kedysi živá cirkev, no mnohé biskupstva museli zaniknúť pre zničenie kresťanstva v týchto končinách, ale cirkev si ponecháva tituly týchto biskupstiev, aby sa na nich nezabudlo, lebo ani nevieme, ako sa tam bude uberať život cirkvi ďalej /vieme však to, že dnes patrí k misijným krajinám, v ktorých je kresťanstvo životaschopné a rozvíjajúce sa/. Preto aj pomocný biskup nemá povinnosti v titulárnom biskupstve,  ale cirkev mu určuje úlohy v aktuálnej eparchii, či diecéze, aby napomáhal tam, kde je potreba, čo mu menovacím dekrétom stanovuje Svätý Otec a potom konkrétnymi úlohami ho poveruje jeho eparchiálny, či diecézny biskup. Aj keď by som bol osobne zvedavý, ako vyzerá Kresimenské biskupstvo, nedostal som sa tam, lebo vždy boli nejaké iné povinnosti a sám tiež nie som veľký cestovateľ, ktorý sa vydá len tak zo zvedavosti na rozličné cesty. Predpokladám, že na mnohých miestach, kde bolo zničené kresťanstvo, sú zničené aj chrámy, ale tam kde sa len organizačne niečo usporiadalo, môžu zostávať aj chrámy,  hoc aj s  malým počtom veriacich.