syn ide bývať do bytu s priateľkou, nie som nádšená , ako sa s tým vyrovnať a nebyť smutná

Smútok sa musí vždy zmocniť človeka, keď vidí, že tí najbližší si vedome ubližujú vtedy, keď si zvolia pre život zlé spôsoby. A spolužitie pred manželstvom sa už ozrejmilo, že nemá opodstatnenosť a je v protive s Božím zákonom, preto je len otázkou času, kedy sa vo vzťahu začne čosi “lámať” na stranu zlého. Zo zlých predpokladov nemôže predsa vzísť čosi dobré a stojí to veľa námahy a predpokladá to silnú dávku pokánia, aby sa čosi zmenilo v dobre nasmerovanie. Preto vám zostáva len modliť sa a dúfať, že veľkosť Božej lásky premôže hriech v nich, pre ktorý sa oni slobodne rozhodli. Boh totiž neruší slobodu človeka ani vtedy, keď človek vedome prijíma zlo do svojho života a to nedokážete zrušiť ani vy svojím ľudským zásahom. Tu musí prísť milosť zhora často sprevádzaná aj problémami “zdola”, aby človek bol usvedčený vo svojom omyle. Je treba to ľudský pripomínať a s láskou upozorňovať, ak sa dá, lebo tá 50% rozvodovosť u nás je až príliš silným dôkazom toho, že so vzťahmi pred manželstvom je čosi nie v poriadku. Samotné rozbitie manželstva a rodiny je už len dôsledkom toho, čo bolo zlé pripravované životom pred manželstvom. Preto rozumiem vášmu smútku a často sa modlím za mladých ľudí, aby pochopili, že život človeka má mať svoj poriadok, ktorý sa riadi Božími ustanoveniami, na základe ktorých budeme odmenení, alebo odsúdení.