Vladyka, iste poznáte projekt elektronického Časoslovu. Aký je Váš názor na modlitbu cez elektronické prostriedky? Je to dovolené?

Pokiaľ texty modlitieb súhlasia s originálom, že nie sú tam nejaké „bludy“, aj to je spôsob ako sa dá ponoriť do myšlienok na Boha. Človek má využiť všetky spôsoby k tomu, aby Boha chválil a naplnil modlitbou svoj deň. Keďže nám moderná technika ponúka aj takúto možnosť, nevidím v tom problém, lebo mobil dnes máme zväčša pri sebe. Istotne bolo by to zvláštne, keby sme ho chceli používať namiesto bohoslužobných kníh v chrámoch, to by už nebolo „vkusné“, lebo aj zídené spoločenstvo má mať svoju kultúru. Ale ako núdzový variant pre texty modlitieb sa dá použiť aj mobil, cez ktorý sa „spojíme“ nielen s ľuďmi, ale aj s Bohom.