SICH! Presvietený vladyka….chcela by som sa opýtať či neuvažujete že by ste vyčlenili do pastorácie kňaza pre rozvedených…..sú to tiež ľudia ,ktorí potrebujú do svojho života Boha….A veľa z nich nenašlo pomoc pri riešení svojho problému v cirkvi a až zatvrdli…..a tí čo ostali sa cítia neprijímaní, vyčleňovaní. Ďakujem za odpoveď

Ďakujem za návrh – istotne sa ním budeme zaoberať  a hľadať vhodného kňaza, ktorý by si osvojil danú problematiku a bol viac k dispozícií ľudom s takto špecifickými problémami. Aj keď pre bežné pastoračné zastrešenie doporučujem tiež obrátiť sa na svojho kňaza vo farnosti, v ktorej žijete, lebo každému kňazovi by malo záležať na duchovnom vedení svojich veriacich.

V duchu poslednej synody o rodine je veľmi potrebné všetkým pokrsteným začleniť sa do rodiny cirkvi a cítiť jej prijatie a starostlivosť. Pretože cirkev nie je spoločenstvom “dokonalých”, ako píše Benedikt XVI., ale tých, ktorí aj napriek vlastným slabostiam chcú dosiahnuť svoj cieľ v nebi.(por. Úvod do kresťanstva, kap.” Svätá katolícka cirkev”)

Prajem vám k tomu veľa porozumenia a Božích milosti a sprevádzam vás svojimi modlitbami.

+Milan