SICH! Chcem sa opýtať čo znamená, že pre nejaký chrám sú udelené plnomocné odpustky na 7 rokov a prečo len na určitý čas sú udelené. Znamená to že po siedmych rokoch sa už v danom chráme nedajú získať? Alebo ich musí pápež znovu obnoviť?

pripravil: o. Marcel Gajdoš, predseda liturgickej komisie
Na spomenutú záležitosť treba aplikovať všeobecne platné právne normy. To znamená, že ak bola možnosť získať úplné odpustky v nejakom chráme po splnení predpísaných podmienok udelená na sedem rokov, po uplynutí uvedenej doby sa v ňom získať nedajú – samozrejme, pokiaľ medzitým nebola platnosť daného dekrétu od zákonodarcu predĺžená alebo ak nebol medzičasom vydaný nový dekrét s podobným ustanovením. Dôvod pre udelenie možnosti získať na nejakom mieste odpustky sa zvyčajne uvádza priamo v dokumente, ktorým sú vyhlásené. Z neho tiež spravidla vyplýva príčina ich časového alebo iného obmedzenia.