Chodil som na kresťanské kurzy, na víkendovky, ale po nejakom čase prišla na mňa hlboká duchovná kríza. Poraďte mi, ako sa z toho dostať.

Neviem o aké kurzy išlo, ale niekedy „menej je viac“. Žiaľ, dnes je veľmi dôležité nám samým správne si vybrať aj náboženské ponuky, ktoré kedysi dobre zvážili tí, ktorí ich dávali a  robili na duchovnom poli. Hoci často nemusí ísť o čosi zlé, ale to jednoducho nezapadá do nášho myslenia a tak vnesie istý druh zmätku a môže navodiť aj vnútornú krízu. Pre Váš pokoj je dôležité vrátiť sa k jednoduchému prežívaniu viery s pravidelnou modlitbou, s účasťou na bohoslužbách a sviatostiach a s bežnou komunikáciou s veriacimi priateľmi.

Je však dôležité mať aj svojho duchovného vodcu, s ktorým sa aj osobne poradíte v krízových situáciách, lebo vnútorný zmätok je podobný poblúdeniu v neznámom lese, kedy vie pomôcť len horský vodca. Človek totiž práve vtedy potrebuje nájsť správnu orientáciu, ktorú vie dať len ten, kto pozná „tmavé zákutia“ duše. Tak, ako strach je najväčším nepriateľom pri bežnom poblúdení, lebo v šoku človek urobí ešte viac chýb, tak aj v duchovnej oblasti sa netreba zľaknúť „výkyvov,“ ale radšej v triezvom zvážení s pomocou modlitby hľadať rovnováhu.

Pamätám aj ja na Vašu momentálnu situáciu v prežívaní viery a prajem Vám, aby Vás práve toto obdobie ešte viac priblížilo k Bohu.