Christos raždajetsja! Vladyka, chcel by som sa opýtať. Každý má svojho anjela strážcu. Akú úlohu má ďalej anjel strážny keď človek zomrie ? Vopred ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď na vašu otázku hľadá o. Petričko

 

Liturgia hovorí – Anjela pokoja, verného sprievodcu a ochrancu našej duše i tela prosme si od Pána. Je nám daný pri našom krste.

Cirkevní Otcovia nazývajú Anjelom strážnym aj dobrú myšlienku, myšlienku lásky a pokoja.

Sv. Bazil Veľký hovorí, že ako dym odháňa včely, tak hriech odháňa od nás anjela strážcu.

Preto sa treba chrániť hriechu a ak padneme  do hriechu – lebo sme hriešnici, je najlepšie sa s tým čo najskôr sviatostne vysporiadať.

Podľa náuky cirkevných otcov sv. Makarija Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho, alexandrijských Otcov ,sv. Eufréma Sýrskeho alebo ruského biskupa Ignatija Brjančaninova, anjel strážny sprevádza človeka aj po smrti, ak človek zomrel v stave pokánia, čiže v úmysle a v úsilí zmieriť sa s Bohom, a v túžbe byť s Bohom aj vo večnosti. No horespomínaní sv. Otcovia tvrdia, že človek, bežný kresťan aj tak nezomiera úplne čistý – odhliadnuc od svätcov a mučeníkov – a po prechode duše z tela do večnosti ho môžu zastrašovať démoni, ktorí volajú dušu na svoju stranu-“veď si svojimi skutkami niekedy patril k nám, skutkami si sa podobal nám, patríš nám.. atď. – vtedy anjel strážny pomáha zosnulému dostať sa do blízkosti duchov dobra a dostáť sa do Božej blízkosti. Pomáha mu začuť Boží hlas. Aby nešiel za hlasom démonov.

Niektorí teológovia tvrdia, že anjel strážca je s nami aj na osobnom súde, keď Boh bude súdiť našu dušu. No odpoveď bude musieť dať človek sám. Z evanjeliových podobenstiev vieme, že bude rozhodovať stav našej duše. Dostatok alebo nedostatok dobra a milosrdenstva v našej duši. /Podobenstvo o desiatich pannách, o Svadbe kráľovského syna, o Boháčovi a Lazárovi./ Anjel strážny po smrti vtedy môže byť svedkom našej radosti a večného šťastia alebo svedkom ortieľu večnej straty Boha.