Slava Isus Christu, Vladyka. Co sa tyka umeleho oplodnenia,cirkev je proti,pretoze to nie je prirodzenou cestou a mnoho spermii ostava zmrazenych. Dnes ked som videla slogan -Daruj vajicka,darujes zivot- . Povazuje sa zenske vajicko za organ? Darovanie organov,ak clovek nie je proti,je povolene. Ako je to s vajickami? Predsa.. ak zena tuzi mat dieta,ale nemoze a v dnesnej vyspelej medicine je moznost darovania vajicka, povazuje sa to za hriech? Ak by som ja darovala. Ako to je? Za odpoved vdaka,Vladyka.

Odpoveď dáva Mgr.Anna Siekelová z Fóra života /členka Rady pre rodinu KBS/

 

Umelé oplodnenie, ako povedal pápež František je ” zahrávanie sa so životom.“ Na to, aby sa narodilo jedno dieťa, musí zomrieť niekoľko.
Ženské vajíčko ani mužské spermie nie sú orgány, ale bunky. Pri darcovstve orgánov darca daruje svoj orgán, aby zachránil niekoho ohrozený život. V tomto prípade to je darcovstvo, lebo darca nedostane za to žiadne peniaze.
Pri darcovstve spermií a vajíčok to už nie je darcovstvo, lebo darcovi či darkyni sa dá finančná  kompenzácia za ochotu, ťažkosti a riziko…
Ďalší rozdiel je tu v tom, že v prvom prípade sa život zachraňuje a v druhom prípade sa predáva bunka na to, aby mohol vzniknúť nový život, ktorý sa vytvorí umelo a s ktorým sa manipuluje.
 „Po oplodnení sú darcovia spoluzodpovední za porušovanie práva na život u detí, ktoré sa počali z nimi „darovaných“ gamét. Okrem rizika fyzického poškodenia a úmrtia či priameho (úmyselného) alebo nepriameho usmrtenia ľudských zárodkov v tele (in vivo) alebo mimo tela matky (in vitro), ako aj „spontánnych” potratov, ktoré zapríčiňujú nedokonalosť a riziká samotných používaných metód, je sem potrebné započítať aj umelé potraty pri zistení poškodenia plodu (prenatálna eugenika) alebo pri viacplodovom tehotenstve (tzv. redukcia plodov) po umelom oplodnení.
Osobitný morálny problém predstavujú tzv. nadpočetné embryá (čiže ľudské bytosti, u ktorých sa už nepočíta s ich prenesením do maternice). Sú dočasne skladované v hlboko zmrazenom stave (tzv. kryoprezervácia) a okrem priamej fyzickej likvidácie ohrozené aj zneužitím na rôzne výskumné alebo iné účely. Ide tu o morálne neprijateľné zaobchádzanie s nevinným ľudským životom.“ https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-kbs/c/stanovisko-subkomisie-o-darcovstve-pohlavnych-buniek
Darca či darkyňa sa stáva skutočným genetickým rodičom (otcom/matkou) dieťaťa, o ktorom celý život nič nevie. A či je to hriech? Aj na to dáva odpoveď pápež František : „Vyvarujte sa ho, pretože je to hriech proti Stvoriteľovi, proti Bohu Stvoriteľovi.“