Pochvalený buď Ježiš Kristus,môžem sa opýtať na váš názor na cirkev Bethel? Na FB je taká stránka, Bethel church and christianity, vraj Bethel church praktizuje new age v nábožentve, môžte sa nato pozrieť, ďakujem Tina

Odpoveď dáva o. Petričko.
Prečo nezostat vo svojej Cirkvi?
Prečo neobjavovat krásu východných Cirkvi i dedičstvo našej tradicie a duchovnosti a zároven zostávať  v jednote s nástupcom sv.Petra?Otec kardinál Špidlík SJ celý život zasvatil hladaniu i vyučovaniu duchovnosti východných Cirkví.Hľadal Kristovu tvár práve v týchto pramenoch východných Cirkví—- ako to aj v posledných dňoch svojho života spomenul.
Preto je i namieste otázka, že prečo dnes zvlášť mladí ľudia hľadajú nové prúdy, ktoré ešte ani  nie su overené ani tradíciou ani Cirkvou .
Áno, Cirkev je živý organizmus a možu v nej vznikat i nové hnutia, nové spoločenstva, ktoré však stále majú zostávat v Kristovom Duchu a v jednote s hierarchiou i v ucte k Presvätej Bohorodičke a k svätým.I v našom organizme ak sa niečo zmení či voperuje, či implantuje,či vymení–má to zostat v zdravotnom súlade  s hlavou i srdcom.Vtedy je to zdravé.Tak je to aj v tele  Cirkvi –Hlava je Kristus a srdce Bohorodička. /Vladimír Solovjov/
Treba byť stále opatrný ,lebo v našej viere i v skutkoch je stále- stále prímes dedičného hriechu, je tam duch nášho ega. Sme Adamove deti.
Aj v tých našich tzv. dobrých skutkoch i vo vzťahoch!! –/lebo aj tam väčšinou hladáme seba samých,  realizáciu nášho ja/—je veľa prímesí prvotného hriechu Adama a Evy, je tam i duch pýchy i namyslenosti… /sv.Ignatij Brjančaninov/Treba pamätať na to. Lebo duch nášho ega, našej sebaistoty ,eufórie či akehosi pocitu suverénnosti odporuje Kristovmu Duchu.Tu i vo večnosti.
50..žalm hovorí, že Bohu je príjemný duch skrúšený a poníženy . Taký bol v Evanjeliu u stotníka alebo u kanaánskej ženy.Každá modlitba má viest k vytvoreniu takejto atmosféry v pocitoch srdca , v duši každého kresťana.
Lebo inak nám Boh bude na večnosti blízky/ved všetko vieme o Nom, ved máme vedomosti, zahraničné unverzity/, ale po duchu nám bude daleký.