Drahy otec Milan,chcem sa spytat ako to je s krstom ked nechcem krstit v tej cerkvy kde bolo krstene aj moje prve dieta ale chcem pokrstit v inej farnosti musim mat povolenie od od knaza z tej farnosti kde bolo pokrstene dieta prve ci staci ze sa spytam knaza z inej farnosti a on mi dieta pokrsti?Dakujem

Odpoveď pripravil doc.JCDr.František Čitbaj,PhD.
Tak ako každé ľudské spoločenstvo potrebuje žiť v určitom
poriadku, tak je to aj v spoločenstve Cirkvi. Cirkev nie je anonymné
spoločenstvo, ale spoločenstvo konkrétnych ľudí. Každý katolík
je preto v rámci tohto poriadku zverený konkrétnemu farárovi, ktorý
spravuje konkrétnu farnosť, v ktorej sa má starať o jeho duchovný
život, čiže ho má poznať, sláviť svätú liturgiu a vysluhovať
ostatné sviatosti, prípadne vykonávať aj inú duchovnú službu.
Farnosťou, do ktorej patríte, je preto farnosť kde bývate, alebo ak
ste dočasne vzdialený zo svojho trvalého bydliska farnosť, v ktorej
žijete. V svojej farnosti potom máte prežívať svoj duchovný život
a aj krstiť svoje deti. Toto pravidlo však nie je absolútne. V
prípade, že máte iného kňaza, s ktorým ste priateľsky
spriaznený, alebo Vás s ním viažu nejaké iné pozitívne hodnoty,
môžete ho požiadať o krst svojho dieťaťa, ale zároveň tento
kňaz by mal požiadať o dovolenie tohto krstu Vášho farára.
K odpovedi o. Čitbaja pridávam len otázku: “Čo je dôvodom toho, že nechcete krstiť vo svojej farnosti, keď je to aj praktickejšie, lebo v jednej matrike budú zapísané vaše deti a je to aj jednoduchšie, keďže nemusíte s dieťaťom nikde cestovať…?! Ak by to mala byť antipatia, či hnev voči kňazovi, tak vzniká otázka, kto bude formovať jeho náboženské myslenie a kde, keď sa takto budete vylúčovať zo svojej farnosti? Človek “musí” mať kdesi aj svoju “cirkevnú” rodinu… +Milan.